Pangako

Iyon naman talaga ang ibinibigay ni Miguel sa kanila. Pag-asa. Pangako ng pag-ibig. Iyon pa rin ang hinahanap ng tao, kahit sa gitna ng gutom at digmaan, sa harap ng matitinding unos at panganib. Kung hindi pa man nila nakita sa nakaraan ang iibigin nila’t iibigin din sila, hindi malabong darating iyon sa hinaharap, sa panahong pareho na silang handa sa pag-ibig. Na para ngang ang pag-ibig na iyon ay isang pakikihamok. Na hindi pa man nagaganap ay handa na nilang ipaglaban sa iba, na para bang ang iba ay nariyan para hadlangan ang gayon kadalisay na pag-iibigan.

– Sa Kasunod ng 909, Edgar Calabia Samar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s