Palapag

Isang munting kwartong
nagdadala sa higit trentang mga palapag.
Pinagyayabang nito na gawa siya sa bakal.
Masyadong maraming salamin.
Hindi ko mapigilan
na titigan ang suot-suot kong bestida
na ginagaya ang kulay ng bakal.
Ang nakakatawa pa, may suot-suot din akong salamin.
Dahil kailangan ng mga mata
at dahil nagbabakasakali ding bumilib ang kakausapin.

Kamukha ng munting kwarto ang naghihingalong kwarto
sa nabubulok na gusali ng nakaraan.
Naalala ko ang pakiramdam
sa bawat pagpila tuwing alas siyete y media nang umaga:
isa akong batang dadalo sa isang costume party.
Masyadong malalaki ang nakakasabay ko sa kwarto,
nakapinta ang mukha ng mga babae
at makintab ang buhok ng mga lalaki.
Madalas,
natatakot ako sa dumadagungdong na tawa
ng mga naka-tuck in
ang puting polo sa kanilang itim na pantalon
na katulad ng tela ng aking bestida.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s